Vad du kan göra om du hör sämre eller lider av tinnitus

Sämre hörsel och tinnitus är ett vanligt problem som påverkar många människor idag. Att ha tinnitus innebär att man hör ett brusande, pipande eller tjutande ljud i örat som inte kommer utifrån. Eftersom ljudet inte kommer utifrån går det inte att undvika. Det är blir lätt väldigt störande och kan påverka din livskvalitet negativt.

Om du hör sämre eller lider av tinnitus finns det hjälp att få för att förbättra din situation.

Gör en läkarundersökning

Först och främst bör du göra en läkarundersökning för att fastställa orsaken till ditt hörselproblem. Ibland kan det bero på en öronsjukdom som går att behandla, eller en bieffekt av något annat hälsoproblem. Om det finns en underliggande orsak ska den behandlas först.

Hörselproblem och tinnitus kan också vara resultatet av för högt ljud. Om du till exempel är i närheten av en högljudd explosion eller lyssnar på för hög musik finns risken att det skadar din hörsel. I sådana fall kan en hörselapparat vara lämpligt för att åtgärda dina problem.

Kolla upp något i närheten och boka in ett hörseltest idag. Då får du reda på om du har några hörselrelaterade problem och vad de kan bero på.